Git 是当前最流行的版本控制程序之一,文本包含了 Git 的一些基本用法创建 git 仓库  初始化 git 仓库mkdir project # 创建项目目录cd project # 进入到项目目录git init # 初始化 git 仓库。此命令会在当前目录新建一个 .g... 全文

2015-07-20 13:42 来自版块 - Linux命令分享

全部

Ta的粉丝

(1)
返回顶部